POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych informujemy, że w B2B MK sp. z o.o., ul. Kopernika 12/5, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811970114,  obowiązują zasady RODO.

Przyjęcie europejskich standardów zarządzania jakością oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, dają możliwość poznania potrzeb Klienta, zagwarantowania bezpieczeństwa  danych osobowych Klientów oraz skutecznej realizacji ich oczekiwań. W tej chwili w naszym sklepie wszystkie etapy świadczenia usług  są dokładnie dokumentowane i monitorowane. Zdobywane w ten sposób wnioski umożliwiają natychmiastowe korygowanie nawet najmniejszych odchyleń od obowiązujących procedur i standardów. Dzięki temu proces sprzedaży jest zawsze w pełni bezpieczny dla naszych Klientów. Regularnie badany jest także poziom satysfakcji klientów, a każda uwaga jest szczegółowo analizowana, dzięki czemu klienci mają bezpośredni wpływ na zmiany w działalności i organizacji sklepu.

Wierzymy głęboko, że podjęte przez nas działania dają Państwu jeszcze większy komfort w kontaktach z naszą firmą. 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia  o ochronie  danych  osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 roku

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie  danych  osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest  B2B MK sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn, NIP: 5811970114, w imieniu której działa właściciel.

Kontakt z Właścicielem:

  • drogą papierową na adres: ul. Grunwaldzka 14, 82-500 Kwidzyn oraz

  • mailowo: info@superstore.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa Państwa danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących swoich danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych którym jest Wojciech Wilk mogą Państwo się skontaktować wysyłając maila na adres:

biuro@rodo-wolfserwis.pl

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Zebrane dane przechowujemy przede wszystkim w celu realizacji zlecenia oraz zapewnienia możliwie najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu.

Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne lecz niezbędne w celu rejestracji i zawarcia umowy sprzedaży:

  1. a) imię i nazwisko,

  2. b) adres poczty elektronicznej,

  3. c) adres zamieszkania,

  4. d) adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,

  5. e) telefon kontaktowy,

  6. f) numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

Odbiorcy Twoich danych

Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie umów powierzenia danych i przepisów prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia. 

Mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym klientom, dokładamy również wszelkich starań, by zakupy przebiegały w sposób należyty. W tym miejscu znajdą Państwo informacje dotyczące procedur i działań przeprowadzanych w obrębie niniejszej witryny internetowej i mających wpływ na odwiedzających.

Dane osobowe klientów korzystających ze sklepu internetowego www.roneberg-smart.com podawane podczas procesu zakupowego, a także dane zbierane przez pliki cookie będą gromadzone przez właściciela strony.

PLIKI COOKIE

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym urządzenia, z którego korzysta użytkownik podczas odwiedzania stron internetowych. Własne pliki cookie oraz pliki cookie innych firm używane są głównie w celach poprawiania funkcjonalności stron internetowych, gromadzenia statystyk internetowych oraz reklamowych.

Niektóre pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują ustawienia użytkownika, przez co dokonywanie zakupów staje się wygodniejsze dzięki np. rozpoznaniu urządzenia osoby odwiedzającej witrynę internetową i zapamiętywaniu preferencji oraz ustawień.

Pliki cookie używane są również do zbierania danych takich, jak czas trwania sesji, przeglądane strony, informacja o tym, czy dokonana została transakcja, a także dane demograficzne (np. pochodzenie, płeć i wiek). Informacje te są wykorzystywane na potrzeby przeprowadzania analiz i pozwalają nam ulepszać niniejszą witrynę internetową w celu zwiększenia zadowolenia kupujących. Używane przez nas pliki cookie nie gromadzą żadnych informacji służących do śledzenia lub identyfikacji osób.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Informacje przekazywane nam podczas tworzenia konta, zapisywania się do naszego newslettera lub przy dokonywaniu zakupu. Do informacji tych należą imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe itp. Pliki cookie mogą zbierać informacje o sesji, np.: przeglądane strony, czas trwania sesji, dokonane transakcje i dane demograficzne, takie jak pochodzenie, płeć i wiek.

UDOSTĘPNIANIE STRONOM TRZECIM

Gromadzone przez nas informacje mogą być udostępniane naszym partnerom do celów analitycznych. Dane osobowe użytkowników nie będą przekazywane, sprzedawane lub publikowane poza obrębem naszej organizacji oraz zaufanych partnerów.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Użytkownik może zażądać dostępu do własnych danych osobowych, a w przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości może dokonać ich zmiany lub też je usunąć.

Użytkownik może zablokować wszystkie wcześniej zapisane na komputerze pliki cookie, zmieniając ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookie. Można również korzystać z programów typu „opt-out”, takich jak „NAI’s Consumer opt-out” lub „Dodatek Google Analytics Opt-out firmy Google”, zapobiegających stosowaniu plików cookie. Należy pamiętać, że ustawienia te mogą uniemożliwić poprawne funkcjonowanie niniejszej strony internetowej.

Niniejsza polityka prywatności może ulegać zmianom. Wszystkie aktualizacje będą publikowane na stronie internetowej.

Produkt dodany do listy życzeń

Sklep internetowy, z którego korzystasz używa plików cookies. Więcej informacji na polityka prywatności.